Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Srednji Lokovec, Lokovec (PANG 210)

1944-1952; 0.5 tm (5š 1k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Srednji Lokovec; 1947: Krajevni ljudski odbor Srednji Lokovec; 1948: Krajevni ljudski odbor Dolnji Lokovec; 1949: Krajevni ljudski odbor Srednji Lokovec; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1944-1952/ planiranje 1949-1950/ statistika 1947-1951/ volitve 1944/ notranje zadeve 1945-1952/ državljanske zadeve 1944-1951/ premoženjskopravne zadeve 1944-1952/ delo in delovni odnosi 1946-1951/ lokalna proizvodnja 1946-1947/ kmetijstvo 1946-1950/ gozdarstvo 1945-1952/ obrt 1946-1948/ gostinstvo in turizem 1945-1948/ trgovina in preskrba 1944-1952/ gradnja in obnova 1944-1952/ komunalne zadeve 1949/ stanovanjske zadeve 1944-1949/ lokalni promet 1945-1951/ finance 1944-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1950/ zdravstvo 1945-1950/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1944-1952/ vojaške zadeve 1944-1951/ razno 1944-1951/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost