Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Spodnja Branica (PANG 209)

1945-1949; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Spodnja Branica; 1947: Krajevni ljudski odbor Spodnja Branica; 1949: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1949/ planiranje 1949/ statistika 1947-1949/ volitve 1947-1948/ državljanske zadeve 1945-1949/ premoženjskopravne zadeve 1947-1949/ notranje zadeve 1945-1948/ delo in delovni odnosi 1946-1949/ kmetijstvo 1946-1950/ gozdarstvo 1946-1947/ obrt 1948-1949/ gostinstvo in turizem 1947/ trgovina in preskrba 1945-1949/ komunalne zadeve 1946-1949/ gradbene zadeve 1948/ stanovanjske zadeve 1947/ finance 1945-1950/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1947/ ljudsko zdravstvo 1945-1949/ socialno skrbstvo 1945-1949/ javna varnost 1946-1948/ vojaške zadeve 1945-1948/ razno 1945-1947/ evidence uporabnikov industrijskih nakaznic, živine in lastnikov vozov/ spisovne evidence 1947-1949

Dostopnost