Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Soča (PANG 208)

1944-1952; 2.6 tm (25 škatel, 3 knjige); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Soča; 1947: Krajevni ljudski odbor Soča; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1944-1952/ register prebivalstva/ volilni imenik/ rojstna in mrliška matična knjiga 1947-1952/ popisi zemljiških posestev/ izkazi površin in zemljiški listi 1947/ gospodarski in odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ zapisniki o izdaji živinskih potnih listov/ evidence odkupa, obvezne oddaje in preskrbe/ evidenca socialno ogroženih/ ambulantna knjiga 1946-1947/ davčne evidence 1944-1950/ finančne evidence 1944-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1944-1952

Dostopnost