Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Smast (PANG 207)

1945-1952; 1.4 tm (14š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Smast; 1947: Krajevni ljudski odbor Smast; 1952: ukinitev

volilni imeniki/ evidence kmetijstva, odkupa in obvezne oddaje, odkupni listi za kmetijska gospodarstva, zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov 1947-1952/ davčne evidence 1948-1951/ finančne evidence 1947-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost