Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Slap, Slap ob Idrijci (PANG 205)

1945-1952; 1.2 tm (12š, 1 ovoj); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Slap – Roče; 1947: Krajevni ljudski odbor Slap – Roče; 1948: Krajevni ljudski odbor Slap; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1952/ volilni imenik/ družinske pole za naselja: Slap, Roče in Grudnica 1945-1946/ register prebivalstva/ izkazi površin in zemljiški listi 1947/ evidence kmetijstva, odkupa in obvezne oddaje 1946-1951, odkupni listi 1951/ davčne evidence 1948-1951/ finančne evidence 1945-1951/ evidence socialno ogroženih/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost