Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Sveta Lucija, Most na Soči (PANG 182)

1944-1952; 4.0 tm (40š); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Sveta Lucija; 1947: Krajevni ljudski odbor Sveta Lucija; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ volilni imeniki/ družinska stanja 1947/ seznami priselitev in izselitev 1947/ prijave koles 1947/ popisi zemljiških posestev/ zemljiški listi 1947/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1946-1951/ evidence živinskih potnih listov 1947-1950/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950/ prijave žganjekuhe 1948-1950/ evidence socialno ogroženih/ davčne evidence 1948-1952/ finančne evidence 1946-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost