Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Podnanos (PANG 146)

1960?-1993; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Krajevni odbor Podnanos; 1965: Krajevna skupnost Podnanos

statut 1970, ?/ skupščine, zbori volilcev, seje sveta, družbenopolitičnih organizacij, poravnalnega sveta in komisij 1961-1992/ plani dela za leta 1976-1985/poročilo o delu šolskega odbora 1961,  poročila o delu sveta za leta 1977-1982/ statistika 1972-1983/ anketni vprašalniki o socialni politiki v KS in o družbenoekonomskem položaju žena 1975, 1976?/ gradnja kulturnega doma 1960-1971/ureditev trga in gradnja avtobusnega postajališča 1977-1983/ asfaltiranje krajevnih poti 1978-1980/ vodovodni priključek na zazidalnem območju Rožnik 1979/ melioracija polja Manče-Podnanos 1982/ lokacija nove mlekarne 1977?/ finančni plani za leta 1966-1968/ finančna poročila za leta 1959-1981/ blagajniška knjiga 1961-1964/ računi 1961-1963/ dopisi in ostali spisi 1960-1994/ vabila (plakati) 1992-1993/ govori 1991-1992/ vrnitev krajevnega imena 1990-1992

Dostopnost