Skoči na vsebino

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti občine Tolmin (PANG 112)

1974-1990; 5.0 tm (50š); prevzemni seznam

Občinska kulturna skupnost Tolmin: samoupravni akti 1982-1990/ skupščine 1978-1990/ izvršni odbor 1978-1982, 1986-1990/ odbor za svobodno menjavo dela in planiranje 1982-1986

Občinska izobraževalna skupnost Tolmin: samoupravni akti 1982-1990/ skupščine 1974-1990/ izvršni odbor 1975-1990/ odbor za svobodno menjavo dela in planiranje 1982-1986

Občinska raziskovalna skupnost Tolmin: skupščine 1978-1990/ izvršni odbor 1979-1990/ raziskovalne naloge 1982-1989

Občinska telesnokulturna skupnost Tolmin: samoupravni akti 1982-1990/ skupščine 1978-1990/ izvršni odbor 1975-1990

Občinska skupnost otroškega varstva Tolmin: samoupravni akti 1982-1990/ skupščine 1978-1990/ izvršni odbor 1978-1990/ odbor za svobodno menjavo dela in planiranje 1982-1986

Občinska skupnost socialnega varstva Tolmin: samoupravni akti 1982-1990/ skupščine 1979-1986/ izvršni odbor 1978-1982

Občinska skupnost socialnega skrbstva Tolmin: samoupravni akti 1982-1990/ skupščine 1978-1990/ izvršni odbor 1986-1990/ odbor za svobodno menjavo dela in planiranje 1978-1986

Občinska zdravstvena skupnost Tolmin: samoupravni akti 1981-1987/ skupščine 1974-1989/ izvršni odbor 1978-1980/ odbor za tekoče in skupne naloge 1981-1989/ odbor za svobodno menjavo dela 1978-1989

Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Tolmin: zapisniki sej delovne skupnosti 1982-1990

Dostopnost