Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Sela na Krasu (PANG 1058)

1965-1999; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Sela na Krasu

statut 1965, 1974/ zbori krajanov,  seje sveta, političnih organizacij in zbora delegatov, razni sestanki 1971-1989/ volitve 1982-1996/ seznam občanov/ seznam zaposlenih v podjetjih/ statistika 1973, 1979/ ocena ustavnosti vključitve KS v občino Miren-Kostanjevica 1994/ poravnalni svet 1972-1986/ krajevni samoprispevek 1969, 1980/ najemne pogodbe z oskrbniki grobov 1984-1985/ krajevni praznik 1979-1997/ ljudska obramba in civilna zaščita 1978-1986?/ prostorsko načrtovanje 1996/ ureditev bivšega šolskega poslopja 1984/ javna razsvetljava 1974,1975,1985/ asfaltiranje cest: Sela na Krasu, Hudi log, Korita 1998/ časopisna članka 1980, skica za spominski relief 1982/ dopisi in ostali spisi 1965-1999/ razno

Dostopnost