Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Kromberk (PANG 1051)

1977-1988; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

zbori krajanov 1981-1982, skupščine ?-1983, seje sveta 1981-1983, razni sestanki 1977-1982/ volitve 1982/ delegacija KS 1982/ odbor za komunalne naloge vasi Loke 1983/ komisija za socialna vprašanja 1982/ komite za SLO in DS, komisija za izgradnjo zaklonišča 1981-1982/proslava dneva internirancev 1979-1980, koordinacijski odbor za organizacijo krajevnega praznika 1982_?/ obnova bivše šolske stavbe 1977-1981/ izgradnja telefonskega omrežja 1987-1988/ asfaltiranje krajevnih cest 1982/ finančna plana za leti 1979 in 1981, finančni poročili za leti 1981 in 1982/ dopisi in ostali spisi 1978-1983/ fotografije

Dostopnost