Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Renče (PANG 1024)

1960-1992; 1.8 tm (18š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakata in fotografij

19..: Krajevna skupnost Renče

skupščina, zbori krajanov, svet, poravnalni svet, svet potrošnikov, komisije, odbori, delegacije 1960-1992/ volitve, anketa o poimenovanju naselij, krajevni samoprispevek, glasilo Obvestila , krajevni praznik, priznanje 1974-1991/ gradbene in komunalne zadeve, obnova krajevnih cest, melioracija/ finančna poročila in zaključni računi 1978-1992/ razno/ dopisi in ostali spisi 1973?-1991/ delovodnika 1972-1992/ katastrske mape in načrti, plakat / fotografije

Dostopnost