Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Anhovo (PANG 1021)

1959-1991; 2.4 tm (22š 7k 2m); arhivski popis načrtov in priznanj

1960: Stanovanjska skupnost Anhovo; 1965: Krajevna skupnost Deskle; Krajevna skupnost Anhovo

statut in drugi predpisi/ zbori volilcev, skupščine, seje sveta in drugih organov/ svet potrošnikov/ poravnalni svet/ volitve/ vprašalne pole/ potres/ gradbene zadeve/ krajevni praznik/ prireditveni odbor, organiziranje javnih prireditev/ ljudska obramba in civilna zaščita / dopisi in ostali spisi 1960-1990/ spisovne evidence 1960-1991/ matična knjiga in osebni listi zaposlenih/ načrti 1962-1983?/ priznanja 1986, 1988/ društva in družbenopolitične organizacije

Dostopnost