Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Soča-Trenta (PANG 1010)

1967-1986; 0.3 tm (3š); prevzemni seznam

1967: Krajevna skupnost Soča-Trenta

statut/ zbori občanov 1971-1984?, seje sveta 1971-1986, razni sestanki 1978, 1980, 1985/ delegacije KS in SIS 1974/ komisija za finance 1973, 1975/ poravnalni svet 1974/ volitve 1974/ statistika 1971-1976,1982?/ seznmi lastnikov počitniških hišic 1973,1983,?/ seznami upokojencev/ načrt razvoja krajevne skupnosti/ potres 1976-1980/ krajevni samoprispevek 1967?-1973/ finančni plani za leta 1974-1976, zaključni računi 1974?-1985/ blagajniška knjiga 1968-1977/ televizijski pretvornik 1981-1985/ elektrifikacija 1975-1976/ pokopališči v Soči in Trenti/ pogrebni govor/ priznanje 1978/ anketa prebivalcev KS 1974/ dopisi in ostali spisi 1968-1986

Dostopnost