Katastrski urad Tolmin (PANG 975)

1886-1957; 2.1 tm (20š 1m); arhivski popis

v fondu je zbrano ohranjeno katastrsko gradivo, ki so ga pri svojem delu uporabljali različni upravni organi

katastrske mape (nepopolne) 1886-1957

nemščina, slovenščina, italijanščina