Skoči na vsebino

Sodnik za prekrške Tolmin (PANG 972)

1959-1999; 7.1 tm (36š 37k 13kartotek); arhivski popis

1955: sodnik za prekrške pri občinskem ljudskem odboru Tolmin; 1963: Občinski sodnik za prekrške v Tolminu; 1994: Sodnik za prekrške Tolmin

vpisniki zadev o prekrških (UKO, PP, P) 1959-1993/ abecedno kartotečno kazalo 1978-1993/ splošni spisi (S) 1966-1981/ spisi (UKO, PP, P) 1960-1999/ spisi (IK) 1982-1991

Dostopnost