Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Grahovo (PANG 95)

1952-1955; 1.6 tm (16 arhivskih škatel, 11 knjig); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Grahovo; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1955/ volitve 1953/ sklad za obnovo gozdov 1952-1955/ matični urad 1953/ stanovanjska uprava 1955/ občinski odbor protiletalske zaščite 1952-1955/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov 1952-1955/ davčne zadeve 1952-1955/ finančne evidence 1953-1955/ evidenčna knjiga odsotnosti uslužbencev 1953-1955/ spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955/ stalni volilni imenik za naselja: Bukovski Vrh, Grahovo – Spodnje Bukovo, Hudajužna – Obloke, Koritnica – Zarakovec, Podbrdo – Petrovo Brdo, Rut – Grant, Stržišče – Kal, Temljine 1953-?/

Dostopnost