Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Tribuša, Dolenja Trebuša (PANG 93)

1952-1955; 0.5 tm (5š 1m); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Tribuša; 1955: ukinitev

davčne in finančne evidence 1952-1955/ spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955/ zemljevid občine

Dostopnost