Skoči na vsebino

Sodnik za prekrške Ajdovščina (PANG 918)

1955-2004; 6.6 tm (37š 25k); arhivski popis

1955-1963: sodnik za prekrške občinskega ljudskega odbora Ajdovščina; 1955-1959: sodnik za prekrške občinskega ljudskega odbora Vipava; 1963: Občinski sodnik za prekrške v Ajdovščini

upravno kazenski vpisniki (UKV) 1955-1968/ vpisniki o prekrških (UKO, P) 1969-1991/ kazala 1960-1971/ kartotečno kazalo 1978-1993/ delovodnik (S) 1956-1972/ splošni vpisnik (S) 1975-2004/ splošni vpisnik (Sp) 1973-1991/ spisi (UKO, POP, P) 1955-1991/ splošni spisi (S) 1964-1985/ letna in druga poročila 1970-2007

Dostopnost