Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Črniče (PANG 91)

1952-1955; 2.2 tm (20 škatel, 15 knjig); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Črniče; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1955/ seznam prebivalcev za fluorografiranje/ družinska knjiga za Vrtovin/ evidenca proizvajalcev vina in žganja 1954-1955, zapisniki o pridelanih količinah vina in žganja 1954/ davčne evidence 1952-1955/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov/ finančne evidence, zaključni računi 1953-1955 / spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955

Dostopnost