Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Čepovan (PANG 90)

1952-1955; 1.4 tm (13š 5k); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Čepovan; 1955: ukinitev

zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov 1952/ evidenca lesne mase 1953-1954/ krajevna gostilna Čepovan 1952-1953/ davčne in finančne evidence 1952-1955/ spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955

Dostopnost