Skoči na vsebino

Katastrski urad Gorica (PANG 827)

1875-1987; 0.9 tm (2 škatli, 16 map); arhivski popis

v fondu je zbrano ohranjeno katastrsko gradivo, ki so ga pri svojem delu uporabljali različni upravni organi

katastrske mape (nepopolne) 1875-1980/ posamezni parcelni zapisniki 1907/ posamezni imeniki zemljiških posestnikov 1907

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost