Skoči na vsebino

Okrajni narodnoosvobodilni odbor za Brda, Kojsko (PANG 77)

1944-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Brda; 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor za Brda; 1947: ukinitev

tajništvo 1944-1947/ odsek za izgradnjo narodne oblasti 1945-1946/ personalni odsek 1945/ odsek za notranje zadeve 1945-1946/ okrajna gospodarska komisija 1945/ odsek za gradnjo in obnovo 1945/ odsek za zdravstvo 1946/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1946/ okrajni odbor podpornega društva RKS 1945/ odsek z prosveto, okrajna prosvetna komisija 1945-1946/ okrajni odbor Zveze primorskih partizanov 1946/ odsek za finance 1945-1947

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1807).

Dostopnost