Skoči na vsebino

Okrajni narodnoosvobodilni odbor Grgar (PANG 75)

1944-1947; 1.2 tm (12š); arhivski popis

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Grgar – Čepovan (za Grgarsko); 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Grgar (za Grgarsko, Grgar – Čepovan); 1947: ukinitev

zapisniki sej okrajnih organov 1945-1947/ zapisniki sej krajevnih narodnoosvobodilnih odborov 1944-1946/ tajništvo 1944-1947/ odsek za izgradnjo ljudske oblasti 1945-1946/ odsek za notranje zadeve 1945-1946/ okrajno poveljstvo narodne zaščite 1944-1946/ okrajna komisija za vojno škodo 1945-1947/ okrajno narodno sodišče 1945-1947/ vojaški odsek 1944-1947/ personalni odsek 1945-1947/ družinske pole: Spodnji Lokovec, Ravnica 1946/ komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev 1945-1946/ komisija za upravo narodne imovine 1945-1947/ odsek za kmetijstvo in gozdarstvo 1945-1947/ odsek za trgovino in preskrbo 1945-1946/ odsek za gradnje 1945-1947/ odsek za industrijo in obrt 1945-1946/ odsek za promet 1945-1946/ odsek za prosveto 1945-1946/ odsek za zdravstvo 1945-1947/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1947/ odsek za finance 1944-1947/ spisovne evidence 1945-1947

Dostopnost