Skoči na vsebino

Okrajni narodnoosvobodilni odbor za Vipavsko, Ajdovščina (PANG 73)

1944-1947; 1.1 tm (10š 5k); arhivski popis

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Vipavsko, Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Ajdovsko; 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor za Vipavsko; 1947: ukinitev

tajništvo 1944-1947/ odsek za gospodarstvo 1944-1947/ odsek za kmetijstvo 1945-1947/ odsek za delo 1946-1947/ komisija za upravo narodne imovine 1945-1947/ odsek za finance 1944-1947/ odsek za prosveto 1944-1947/ odsek za socialno skrbstvo in zdravstvo 1944-1947/ odsek za izgradnjo narodne oblasti 1945-1946/ odsek za notranje zadeve 1945-1947/ vojaški referent 1944/ vipavsko vojno področje-statistični odsek 1945-1946/ statistični odsek 1947/ odsek za promet 1945-1946/ kulturno-politični odsek 1945/ okrajna komisija za ugotavljanje zločinov 1944-1945/ komisija za vojno škodo 1945-1946/ okrajno narodno sodišče 1945-1947/ narodna zaščita 1944-1946/ zapisniki sej krajevnih narodnoosvobodilnih odborov 1944-1947/ spisovne evidence 1945, 1947

Dostopnost