Skoči na vsebino

Občina Žaga (PANG 68)

1918-1928; 1.3 tm (10š 17k); arhivski popis

1850-1866: davčna občina v okviru občine Bovec; 1866-1918: Občina Žaga, Ortsgemeinde Zaga; 1918-1928: Občina Žaga, Comune di Saga; 1928: priključitev k občini Bovec

posamezni spisi 1919-1921/ spisi 1922-1923/ spisi po kategorijah 1924-1928/ zapisniki sej in sklepov 1919-1926/ finančne zadeve 1924-1928/ volilni seznami 1923-1925/ občinski dobrodelni odbor 1924-1928/ državljanska knjiga 1921/ delovodniki 1918-1928

slovenščina, italijanščina

Dostopnost