Skoči na vsebino

Oblastni ljudski odbor za goriško oblast (PANG 677)

1949 -1951; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1949: Oblastni ljudski odbor za goriško oblast, Postojna, Nova Gorica; 1951: ukinitev

poverjeništvo za gradnje, spisi 1949-1951

Večino fonda hrani Pokrajinski arhiv Koper (fond SI PAK KP 480).

Dostopnost