Skoči na vsebino

Okrajni narodnoosvobodilni odbor Gorica (PANG 676)

1944-1947; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1944: Okrajni (mestni) narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Gorica; 1945: Okrajni (mestni) narodnoosvobodilni odbor Gorica; 1947: ukinitev

okrajna gospodarska komisija 1944/ okrajno načelstvo narodne zaščite 1945/ odsek za promet 1945/ volilna komisija 1946/ odsek za prehrano 1946/ personalni odsek 1946/ odsek za finance 1946/ odsek za zdravstvo 1946/ odsek za prosveto – okrajna (mestna) prosvetna komisija 1945-1947

slovenščina, italijanščina

71

Dostopnost