Skoči na vsebino

Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za zapadno Primorsko (PANG 674)

1944-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1944: Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Zapadno Primorsko; 1945: ukinitev

komisija za agitacijo in propagando 1945/ odsek za socialno skrbstvo 1944-1945/ odsek za finance 1944-1945/ razno 1944-1945

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1635).

Dostopnost