Skoči na vsebino

Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za severno Primorsko (PANG 673)

1944-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1944: Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Severno Primorsko; 1945: ukinitev

odsek za izgradnjo narodne oblasti 1944-1945/ gospodarski odsek 1944/ odsek za gradnje in obnovo 1944/ odsek za prehrano 1944/ intendanca 1944/ odsek za zdravstvo 1944/ odsek za socialno skrbstvo 1944-1945/ odsek za prosveto 1944/ vojaški referent 1944-1945/ javni tožilec 1944/ odsek za finance 1944-1945/ komisija za nabiranje posojila 1944-1945/ Radio vestnik št. 3 in 12, 1945/ razno 1944-1945/ delovodnik 1945

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1634).

Dostopnost