Skoči na vsebino

Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za srednjo Primorsko (PANG 672)

1944-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1944: Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Srednje Primorsko; 1945: ukinitev

odsek za informacije in propagando 1944-1945/ okrožno načelstvo narodne zaščite 1945/ odsek za obrt in industrijo 1945/ odsek za prosveto 1944-1945/ odsek za socialno skrbstvo 1944-1945/ odsek za finance 1944-1945/ razno 1944-1945

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1720).

Dostopnost