Skoči na vsebino

Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Tolminsko (PANG 671)

1944; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1943: Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Tolminsko; 1944: Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Tolminsko; 1944: ukinitev

spisi

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1716).

Dostopnost