Skoči na vsebino

Občina Volče (PANG 67)

1888-1928; 2.2 tm (20š 5k); arhivski popis

1850-1918: Občina Volče, Ortsgemeinde Woltschach; 1918-1928: Občina Volče, Comune di Volzana; 1928: priključitev k občini Tolmin

posamezni spisi 1888-1918/ spisi 1919-1923/ spisi po kategorijah 1924-1928/ delovodniki 1920-1927

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost