Skoči na vsebino

Družbeni pravobranilec samoupravljanja Nova Gorica (PANG 669)

1976-1992; 8.0 tm (80š); arhivski popis

1975: ustanovitev

spisi 1976-1992/ samoupravni splošni akti 1976-1992/ periodični obračuni 1978-1991/ delovodniki 1976-1985

Dostopnost