Skoči na vsebino

Občina Vipava (PANG 66)

1847-1945; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1850-1918: Občina Vipava, Ortsgemeinde Wippach; 1918-1945: Občina Vipava, Comune di Vipacco; 1928: pridružitev občin Budanje, Erzelj, Goče, Lože, Slap, Vrhpolje

vpisnik izplačil 1847-18487matične zadeve 1939-1941/ delavske knjižice 1940-1943/ vpisnik sklepov podestà-ja 1939-1940

delovodnik 1944-1945 je v fondu PANG 225, Krajevni ljudski odbor Vipava kot del delovodnika za leta 1945-1950

nemščina, italijanščina

Dostopnost