Skoči na vsebino

Občina Tolmin (PANG 62)

1849-1945; 17.1 tm (147š 29k); arhivski popis

1850-1918: Občina Tolmin, Ortsgemeinde Tolmein; 1866: odcepitev občine Libušnje; 1918-1943: Občina Tolmin, Comune di Tolmino; 1928: pridružitev občine Volče

načrti javnih in drugih zgradb 1907-1939/ projekti komunalnih naprav 1907-1917/ sirotišnica v Poljubinju 1849-1884/ občinska in skupna zemljišča 1898-1923/ vojna škoda 1920-1924/ posamezni spisi 1864-1922/ spisi 1923-1924/ spisi po kategorijah 1925-1945/ finančne zadeve 1912-1940/ zapisniki sklepov občinskega sveta 1923-1926/ zapisniki sklepov podestà-ja 1926-1945/ delovodniki 1919-1943/ seznam volivcev 1928-1938

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost