Skoči na vsebino

Zavod za pravno pomoč Ajdovščina (PANG 590)

1962-1973; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1962: Zavod za pravno pomoč Ajdovščina, 1973: ukinitev

registracija 1962, 1965, 1968/ statuti in pravilniki 1962-1969/ zapisniki sej 1962-1973/ poročilo o poslovanju 1963-1971/ finančni načrti in zaključni računi 1962-1969/ finančne evidence 1962-1965/ vpisniki in delovodniki 1962-1968/ spisi 1962-1973

Dostopnost