Skoči na vsebino

Občina Srpenica (PANG 54)

1895-1928; 1.6 tm (14š 6k); arhivski popis

1850-1867: davčna občina v okviru občine Bovec; 1867-1918: Občina Srpenica, Ortsgemeinde Srpenica; 1918-1928: Občina Srpenica, Comune di Serpenizza; 1928: priključitev k občini Bovec

posamezni spisi, finančne zadeve 1895-1917/ spisi 1919-1921/ spisi po kategorijah 1922-1928/  vojna škoda 1920-1925/ zapisniki sej občinskega sveta 1902-1923/ zapisniki sklepov podestà-ja 1925-1928/ državljanska knjiga 1921/ delovodniki 1913, 1914, 1919-1920, 1922, 1926-1928

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost