Skoči na vsebino

Okrajno sodišče Ajdovščina (PANG 527)

1878-1978; 44.7 tm (396š 295k); arhivski popis

1849: Okrajno sodišče Ajdovščina, Bezirksgericht Haidenschaft, Giudizio Distrettuale di Aidussina; 1922: Pretura di Aidussina; 1923: priključitev vipavskega sodnega okraja; 1945: ukinitev (1945 – 1947: Okrajno narodno sodišče v Ajdovščini je predhodnik Okrajnega sodišča v Novi Gorici); 1958: Okrajno sodišče v Ajdovščini, ustanovitev; 1965: Občinsko sodišče v Ajdovščini; 1979: Temeljno sodišče v Novi Gorici, enota Ajdovščina

zemljiška knjiga: zbirka listin zemljiške knjige Okrajnega sodišča Vipava 1912-1923/ zbirka listin zemljiške knjige Okrajnega sodišča Ajdovščina 1878-1943/ abecedni imeniki lastnikov parcel 1918-1945 (1950)/ seznami parcel 1918-1945 (1950)/ abecedni seznami hipotekarnih upnikov 1878-1945/ zemljiško knjižni predlogi 1958-1978/

civilne zadeve: pravdni spisi (P) 1958-1978/ izvršbe(I) 1958-1978/ civilni spisi razno (I-R, II-R, III-R, Rnp, R, Ri) 1958-1978

kazenske zadeve: kazenski spisi (Ks, K) 1958-1978/ poizvedbe in preiskave (Kis, Ki) 1958-1978/ pritožbe in pomilostitve (Kp) 1960-1973/ kazenski spisi mladoletnikov (Ksm, Km) 1958-1978/ kazenski spisi razno (Kr) 1958-1978/ izvrševanje prostostnih kazni (IPK) 1968-1978/

sodna uprava: spisi sodne uprave (Su) 1958-1978/

pripadajoči vpisniki in imeniki: 1958-1978

nemščina, italijanščina, slovenščina

Dostopnost