Skoči na vsebino

Občina Soča (PANG 52)

1892-1945; 4.1 tm (39š 6k 1m); arhivski popis

1850-1918: Občina Soča, Ortsgemeinde Sozha; 1918-1945: Občina Soča, Comune di Sonzia; 1928: pridružitev občine Trenta

posamezni spisi, finančne zadeve 1892-1922/ spisi 1923-1927/ spisi po kategorijah 1928-1945/ finančne zadeve 1923-1945/ posamezni zapisniki sej 1893, 1895, 1921-1926/ zapisniki sej in sklepi podestà-ja 1927-1941/ register zaupnih dokumentov 1929-1938/ vpisnik emigracij 1934-1945/ vpisnik imigracij 1934-1945/ državljanska knjiga s.d./ delovodniki 1917-1922, 1923-1924, 1935, 1941, 1943-1945

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost