Skoči na vsebino

Zavod za zaposlovanje Nova Gorica (PANG 513)

1961-1990; 7.0 tm (70š); prevzemni seznam

1961: Zavod za zaposlovanje delavcev Nova Gorica; 1966: Komunalni zavod za zaposlovanje Nova Gorica; 1976: Skupnost za zaposlovanje Nova Gorica (Ajdovščina, Tolmin); 1990: Republiški zavod za zaposlovanje, območna enota Nova Gorica

zapisniki sej in gradivo skupščin, odborov, komisij, delegacij, delovne skupnosti in medobčinskega sveta 1974-1990/ Poklicni informator – fotografije/ finančni načrti in zaključni računi 1961-1968/ spisi 1961-1979

Dostopnost