Skoči na vsebino

Občina Ročinj (PANG 50)

1918-1928; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1850-1918: Občina Ročinj, Ortsgemeinde Ronzina; 1866: odcepitev občine Ajba; 1918-1928: Občina Ročinj, Comune di Ronzina; 1928: priključitev k občini Kanal

posamezni spisi 1918-1923/ finančne zadeve 1918-1923/ volilni imeniki 1921-1922/ spisi po kategorijah 1924-1928/ delovodnik 1918-1919/ zapisniki sej občinskega odbora 1922/ vpisniki sklepov podestà-ja 1927-1928

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost