Skoči na vsebino

Občina Ponikve (PANG 48)

1862-1928; 2.4 tm (23š 2k 2m); arhivski popis

1850-1918: Občina Ponikve, Ortsgemeinde Paniqua; 1918-1928: Občina Ponikve, Comune di Paniqua; 1928: priključitev k občini Sv. Lucija (Most na Soči)

posamezni spisi 1862-1896/ finančne zadeve 1895-1927/ spisi 1897-1923/ spisi po kategorijah 1924-1928/ volitve 1922-1926/ zapisniki sej občinskega sveta 1923-1926/ družinski listi s.d./ delovodnik 1918-1925

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost