Skoči na vsebino

Občinski odbor za ugotavljanje in odpravo posledic potresa Tolmin (PANG 445)

1976-1980; 24.3 tm (243 škatel, 2 mapi, 1 knjiga); arhivski popis

1976: Skupščina občine Tolmin – Občinski odbor za ugotavljanje in odpravo posledic potresa na Tolminskem

pravilniki in navodila, informativni listi/ zapisniki sej, plani dela, poročila o delu in drugi spisi o delu odbora in različnih organov/ zapisniki o pregledu stanja na terenu, ugotovitvah škode in predlogih ukrepov/ evidence ogroženih, anketni listi, poročila o posledicah potresa in poteku obnove/statistična poročila/ spisi, tehnična in druga dokumentacija gradnje in obnove stanovanjskih stavb, gospodarskih poslopij, komunalnih naprav in drugih družbenih objektov, načrti montažnih stanovanjskih hiš/ spisi, tehnična in druga dokumentacija o odpravljanju posledic potresa po posameznih krajevnih skupnostih

Dostopnost