Skoči na vsebino

Medobčinski odbor za odpravo posledic potresa v Posočju, Nova Gorica (PANG 444)

1976-1981; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1976: Medobčinski odbor za odpravo posledic potresa v Posočju

pravilniki 1976-1978?/ zapisniki sej 1976-1980/ poročila o posledicah potresa v občinah Nova Gorica, Tolmin in Idrija 1976/ poročila o odpravljanju posledic potresa in predlogi ukrepov 1976-1978/ elaborat z navodili za obnovo od potresa prizadetih objektov v letu 1977/ časopisni članki o potresu in odpravljanju posledic potresa 1976/ spisi 1976-1981/ delovodnik 1976-1980?/ razno/ fotografije

Dostopnost