Skoči na vsebino

Občina Miren (PANG 44)

1923-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1850-1918: Občina Miren, Ortsgemeinde Merna; 1866: odcepitev občine Sovodnje; 1918-1947: Občina Miren, Comune di Merna, 1928: pridružitev občine Sovodnje

posamezni spisi 1926-1939/ zapisniki sej občinskega sveta občine Sovodnje 1923-1926/ vpisnik sklepov podestà-ja občine Sovodnje 1926-1927/ vpisnik sklepov podestà-ja občine Miren 1931-1934/ register rojstev 1947

slovenščina, italijanščina

Dostopnost