Skoči na vsebino

Katastrski urad Ajdovščina (PANG 367)

1823-1955; 7,4 tm (53š 13m 8o); arhivski popis

v fondu je zbrano ohranjeno katastrsko gradivo, ki so ga pri svojem delu uporabljali različni upravni organi

katastrske mape (nepopolne) 1869-1950/ imeniki zemljiških posestnikov (le za nekatere katastrske občine) 1907/ zemljiško-posestni listi posameznih katastrskih občin vipavskega sodnega okraja (ukinjenega 1923) 1891-1930/ parcelni zapisniki 1824-1945/ zemljiško-posestni listi posameznih katastrskih občin za območje vipavske občine (ukinjene 1959) 1952-1955/ izjave posestnikov o spremembah na zemljiščih 1954/ seznami zemljiških posestnikov 1952

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost