Skoči na vsebino

Notariat Gorica, Okrožni notarski arhiv v Gorici (PANG 363)

1894-1953; 20.8 tm (203š 17k); arhivski popis

Archivio Notarile Distrettuale di Gorizia

Antonio Ballaben, notar, Gorica, 1919-1933 (0.3 tm; 3š), spisi, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Giuseppe Berdon, notar, Kanal, 1926-1927 (0.1 tm; 1š), spisi, indeksi/

Carlo Cibej, notar, Gorica, 1918-1927 (0.4 tm; 4š), spisi, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Ernesto Colautti, notar, Krmin, Gorica, 1919-1943 (0.1 tm; 1š), spisi, Krmin 1919-1926 in Gorica 1927-1943, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Carlo Colotti (Culot), notar, Ajdovščina, Gorica, 1926-1947 (1 tm; 10š), spisi, indeksi, vpisnik pritožb, Ajdovščina 1926-1930 in Gorica 1933-1947, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Corrado de Fabris, notar, Kanal, 1942-1944 (0.1 tm; 1š), spisi, indeksi/

Carlo de Franceschi, notar, Cerkno, 1929-1931 (0.1 tm; 1š), indeksi/

Francesco Franceschi, notar, Kanal, 1932-1934 (0.2 tm; 2š), indeksi, vpisnik pritožb/

Giuseppe Gioseffi, notar, Vipava, 1929-1930 (0.2 tm; 2š), spisi, indeksi, vpisnik pritožb/

Virgilio Gnot, notar, Krmin, 1931-1952 (0.1 tm; 1š), spisi, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Anton Grusovin, notar, Ajdovščina, 1928-1932, (0.3 tm; 3š), spisi vpisani pri Registrskem uradu Ajdovščina/

Giovanni Giuseppe Grusevin, notar, Krmin, 1929-1930 (0.1 tm; 1š), spisi, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Carlo Herborn, notar, Krmin, 1929-1933 (0.1 tm; 1š), spisi, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Ignacij Kotnik, notar, Komen, 1925-1929 (0.1 tm; 1š), spisi, vpisani pri Registrskem uradu Ajdovščina/

Artur Lokar, notar, Kanal, Ajdovščina, 1898-1926 (2,8 tm; 28š), spisi, indeksi, Kanal 1898-1903 in Ajdovščina 1904-1926/

Luigi Marega, notar, Vipava, Krmin, Gorica, 1933-1953 (0.4 tm; 4š), spisi, Vipava 1933-1935, Krmin 1935-1939 in Gorica 1939-1953, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Massimiliano Maucci, notar, Ajdovščina, 1933-1944 (3.2 tm; 27š 15k), spisi vpisani pri Registrskem urada Ajdovščina 1931-1933; spisi, (pogodbe med živimi- atti tra vivi, testamenti- atti di ultima volonta, avtentične kopije za vpis v zemljiško knjigo), indeksi/

Giuseppe Mosetig, notar, Vipava, 1924-1927 (0.1 tm; 1š), spisi, indeksi/

Mario Pascoletto, notar, Gorica, 1919-1929 (0.7 tm; 7š), spisi, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Zaccaria de Petris, notar Gorica, 1922-1931 (0.1 tm; 1š), spisi/

Marko Pushnik, notar, Vipava, 1896-1924 (1.5 tm; 15š), spisi, indeksi/

Silvio Quarantotto, notar, Gorica, 1929-1931 (0.1 tm; 1š), spisi, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Rodolfo Seculin, notar, Kanal, Gorica, 1920-1946 (0.8 tm; 8š), spisi, Kanal 1920-1926 in Gorica 1926-1946, za osebe oziroma kraje v Sloveniji/

Registrski urad Ajdovščina, 1923-1943 (3.0 tm; 30š), kopije notarskih spisov (pogodbe med živimi- atti tra vivi, privatni spisi- atti privati) in kopije za davčni urad/

testamenti (0.2 tm; 2š) Antonio Ballaben, Carlo Cibej, Ernesto Colautti, Carlo Colotti, Virgilio Gnot, Giovanni Giuseppe Grusevin, Carlo Herborn, Luigi Marega, Mario Pascoletto, Zaccaria de Petris, Rodolfo Seculin, Tommaso Prever, Corrado de Fabris, Massimiliano Maucci, Artur Lokar

Giuseppe Boscini, notar, Kobarid, 1933-1939 (0.4 tm; 4š)

Felice de Fabris, notar, Tolmin 1906 – 1940 (3.9 tm; 39š)

Guido Gustin, notar, Kobarid 1927 – 1932 (0.3 tm; 3š)

Carlo Herborn, notar, Kobarid 1925 – 1927 (0.1 tm; 1š)

Ignacij Kotnik, notar, Tolmin 1894 – 1899 (0.4 tm; 4š)

(glavnina notarskih spisov je bila vrnjena iz Italije)

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost