Skoči na vsebino

Okrajni zavod za pospeševanje gospodinjstva Gorica, Nova Gorica (PANG 263)

1956-1961; 1.4 tm (14š); arhivski popis fotografij

zapisniki sej/ poročila o gospodinjskih tečajih/ učni načrti in pripomočki ter drugo gradivo izobraževanja/ ankete, poročila o obratih družbene prehrane/ inventarne knjige in finančne evidence/ spisi/ spisovne evidence/ fotografije

Dostopnost