Skoči na vsebino

Okrajno sodišče Kobarid (PANG 243)

1899-1923; 18.3 tm (183š 2k); arhivski popis

1895 (oz. 1900): Okrajno sodišče Kobarid, Bezirksgericht Karfreit, Giudizio Distrettuale di Caporetto; 1922: Pretura di Caporetto; 1923: priključitev k okrajnemu sodišču Tolmin

civilne zadeve: pravdne zadeve 1901-1923/ zapuščinske, varstvene in skrbstvene zadeve 1900-1923/ izvršilne zadeve 1900-1923/ zemljiškoknjižne zadeve 1898-1923/ vojna škoda 1919-1923/ ostale zadeve 1898-1923/

kazenske zadeve: kazenski spisi 1899-1922/

predsedstveni spisi: 1899-1923/

pripadajoči vpisniki in indeksi

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost