Skoči na vsebino

Okrajno sodišče Bovec (PANG 242)

1840-1943; 10.0 tm (98š 11k); arhivski popis

1849: Okrajno sodišče Bovec, Bezirksgericht Flitch, Giudizio Distrettuale di Plezzo; 1922: Pretura di Plezzo

civilne zadeve: pravdne zadeve 1918-1929/ zapuščinske, varstvene in skrbstvene zadeve 1840-1929/ izvršilne zadeve 1920-1929/ zemljiškoknjižne zadeve 1901-1929/ vojna škoda 1921-1923/ ostale zadeve 1918-1929/ civilni spisi 1929-1942/ civilne sodbe 1929-1940/ zemljiškoknjižni spisi 1929-1930/

kazenske zadeve: kazenske zadeve 1918-1919/ kazenski spisi 1924-1942/ kazenski odloki 1934-1940/ kazenske sodbe 1924-1940/

predsedstveni spisi: 1920-1941/

pripadajoči vpisniki in indeksi

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost